Schoolgids 2022 - 2023

Welkom bij VOLT!

VOLT! Toekomstmakers is een brede, technologische en sportieve vmbo/havo-school met een blik gericht op de toekomst en we nemen de leerlingen mee in de veranderende wereld. Samen creëren we een kansrijke omgeving waarin onze leerlingen alle mogelijkheden krijgen om te groeien. We dagen leerlingen uit om hun talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Daar waar mogelijk volgen leerlingen vakken op hoger niveau als dit aansluit bij de behoeftes van de leerling. De school is sinds 2019 gevestigd in Vleuten, gelegen aan het bus- en treinstation. VOLT! Toekomstmakers heeft 489 leerlingen en ruimte om te groeien.

Van oudsher onderscheidt ons vmbo-onderwijs zich van de andere vmbo-scholen in Utrecht doordat wij de leerlingen van de tl-afdeling een extra beroepsgericht examenvak aanbieden. Op deze manier worden onze leerlingen goed voorbereid op hun mbo-niveau 4 vervolgopleiding. Het onderwijs is hierdoor meer praktijkgericht.

Bovendien zijn wij een Topsport Talent School. Leerlingen met een door de sportbonden geïndiceerde status, krijgen bij ons de kans om hun sportcarrière te combineren met school zonder dat hun schoolresultaten daaronder lijden. Voor sportieve leerlingen zonder topsportstatus, hebben we in elk leerjaar de zogenaamde sportklassen. Leerlingen die vier jaar lang deze sportklas hebben gevolgd kunnen drempelloos overstappen naar enkele mbo's waar wij een convenant mee hebben afgesloten.

VOLT! biedt als enige school in Utrecht het vak Toekomst aan, waarin leerlingen onderzoeken wat hun interesses en kwaliteiten zijn. Hierbij leren ze samenwerken, ontwerpen en het omgaan met nieuwe technologieën. Niets is te gek, denk creatief en out of the box.

Als school bieden wij een uitgebreid naschools programma. Het programma ‘Move-on!’ bestaat uit verschillende workshops en activiteiten.

Wij bieden ruimte aan zowel leerlingen vanaf de basisschool als aan zij-instromers. Voor de zij-instromers geldt dat bij aanmelden voor 1 mei de grootste zekerheid geeft op een plek in leerjaar 2, 3 of 4. Voor het overstappen naar leerjaar 3 en 4 is aansluiting van het uitstroom profiel van belang.

Verderop in deze gids gaan we uitgebreid op bovenstaande in. Je vindt, onder andere, informatie over hoe wij leerlingen begeleiden, welke profielen en beroepsrichtingen er zijn, de onderwijsresultaten en de (vrijwillige) ouderbijdrage.

Deze schoolgids geeft leerlingen, ouder(s) en verzorger(s) een indruk hoe het onderwijs op VOLT! is georganiseerd en vormgegeven. Deze gids is ook bedoeld om leerkrachten en directeuren van de basisscholen te informeren. Mochten er na het lezen van de inhoud nog vragen zijn, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Omdat de schoolgids ook geschreven is voor leerlingen kiezen we ervoor om de aanspreektitel je en jij te gebruiken. Daar waar we praten over hij wordt ook zij bedoeld.

Betreffende corona volgen we als school de RIVM-maatregelen en -adviezen. Tegelijkertijd laten we ons informeren en adviseren door de onderwijssector en volgen we de regelgeving vanuit het Ministerie van OCW omtrent de coronasituatie en volgen de richtlijnen op van het NUOVO-crisisteam. Hierdoor kunnen we ervoor zorgen dat we een gezonde en veilige (leer)omgeving bieden aan onze leerlingen, medewerkers, ouders/verzorgers en andere bezoekers aan de school.

Door mogelijke ontwikkelingen rondom het virus dan wel regelgeving zou het zo kunnen zijn dat informatie in de schoolgids op een bepaald moment niet actueel meer is. VOLT! zal u in die situatie zo zorgvuldig mogelijk van nieuwe informatie voorzien via haar gebruikelijke communicatiekanalen.

Wij hopen dat u na het lezen van onze schoolgids een goed beeld van VOLT! heeft gekregen. Belangrijke informatie kunt u ook op onze website vinden.

Ons motto is:

LIVE IT!
DO IT!
MOVE IT!

Jouw toekomst start bij VOLT! Toekomstmakers.

Namens alle medewerkers,

Sebastian Blanck
Directeur

*Waar in deze schoolgids gesproken wordt over ouder(s), wordt ook bedoeld verzorger(s).

Contact

Adres

VOLT! Toekomstmakers
Oesterzwam 1
3451 HB Vleuten
T: 030 - 670 25 00

www.volt.eu | info@volt.eu

Bestuur

VOLT! Toekomstmakers valt onder het bestuur van NUOVO (Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht)
Postbus 1415
3500 BK UTRECHT
T: 030 - 296 90 40

www.nuovo.eu | info@nuovo.eu